شرکت در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی